Over ons

We vertellen je graag meer over onze vereniging en onze gezamenlijke doelen.

MKB Hapert

MKB Hapert is als ondernemersvereniging al sinds 1952 gevestigd in Hapert en is als Lokaal Partner aangesloten bij de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

De vereniging heeft als doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in Hapert en omgeving.

Molen Hapert
tabitha-turner-CdZcOCBUP98-unsplash
Activiteiten

Bekijk nu onze activiteiten en evenementen in de agenda.

Onze gezamenlijke doelen

Gezond ondernemersklimaat

Het midden - en kleinbedrijf is de motor van de economie. Die positie is niet onbedreigd. Integendeel! Overheidsmaatregelen, slechte bereikbaarheid, criminaliteit en gebrek aan goed personeel zetten die positie onder druk. Samen met jou kunnen wij die positie verbeteren. Ondernemersvereniging MKB Hapert maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat.

Samen sterker

Wij zorgen ervoor dat de politiek jouw belangen laat meewegen als zij besluiten neemt die jou raken. Wij voeren daarvoor in samenspraak met MKB Nederland een stevige lobby bij het lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk bestuur. En er wordt naar ons geluisterd! Ons motto is: samen staan ondernemers sterker. Wat je als ondernemer alleen niet voor elkaar krijgt, lukt ons samen vaak wel. Bovendien heeft MKB Hapert een netwerk waar je jouw voordeel mee kunt doen. Wij hebben frequent contact met bestuurders, organisaties en instellingen waar jij ook mee te maken hebt of kunt krijgen.

Dienstverlening op maat

Ondernemersvereniging MKB Hapert signaleert problemen en probeert deze op te lossen. Zelfstandig of samen met anderen. Verder zorgen wij ervoor dat je op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen. Verder kun je deelnemen aan onze business-to-business netwerken voor contacten en contracten die goed zijn voor jouw onderneming.

Waar staan wij voor?

 • Belangenbehartiging van onze leden

  Ook richting de politiek en gemeente Bladel. Daarbij regelmatig overleg met gemeente Bladel over actuele onderwerpen, ook in de vorm van ontbijt- en / of lunchsessies.

 • Organiseren van bijeenkomsten

  Voor onze leden, maar ook samen met andere ondernemersverenigingen in gemeente Bladel, waaronder 2x per jaar het Ondernemerscafé gemeente Bladel. Daarnaast activiteiten ter advisering, lering en uitwisseling van kennis over specifieke items voor onze leden.

 • Organiseren van activiteiten

  Het initiëren van allerlei activiteiten in Hapert en omgeving zowel voor de ondernemers zelf, als voor hun klanten, waaronder de voorjaars- en najaarskoopzaterdagen.

 • Centrummanager

  MKB Hapert heeft de beschikking over een parttime centrummanager, die allerlei activiteiten in Hapert initieert, coördineert, organiseert en aanstuurt. De centrummanager heeft periodiek overleg met de andere centrummanagers in de Kempen. Daarbij maakt de centrummanager ook deel uit van Retail Board De Kempen.

 • Inkoopvoordelen

  MKB Hapert is aangesloten bij het ISK (Inkoop Samenwerking de Kempen) met voor onze leden inkoopvoordelen bij de bij het ISK aangesloten leveranciers/ dienstverlenende bedrijven etc.

 • GBOH

  MKB Hapert maakt deel uit van de Besloten Klankbordgroep van het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH - te vergelijken met een dorpsraad). Om de belangen van haar leden, maar tegelijkertijd ook – dit in samenspraak met andere verenigingen en organisaties in Hapert - die van alle inwoners van Hapert te behartigen. Onder meer op het gebied van wonen / versterking centrumgebied / bereikbaarheid en verkeersveiligheid / zorg & welzijn, duurzaam en groen in Hapert.

 • Veilig Ondernemen

  Als ondernemersvereniging zijn wij gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen: eens in de 3 jaar vindt er door een keuringsinstituut een audit / (her)keuring van het (winkel)centrum van Hapert plaats. Doel is om het centrum schoon en veilig te houden en om vormen van criminaliteit te beperken / voorkomen. Indien dat in orde is wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat toegekend aan de ondernemersvereniging. Belangrijk daarbij is ook om de samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en de lokale overheid te stimuleren.

 • Samen Alert

  MKB Hapert kent een WhatsApp-Alertgroep, waarbij (nagenoeg) alle leden zich hebben aangesloten en het nodige nut daarvan is al bewezen.

 • Publicaties

  Het voor onze leden verzorgen van allerlei publicaties, waaronder de periodieke nieuwsbrieven.

Ons bestuur

Een aantal leden uit de ondernemersvereniging vormen samen het bestuur. Zij zorgen voor de coördinatie en zijn actief in het bemiddelen voor de ondernemers.

Herman van Oostrom

Zelfstandig adviseur

Voorzitter

Alisa van Bommel

Van Bommel Optiek

Secretaris

Babette van Riel

Snelders Consulting

Penningmeester

Jan Hendriks

Wijnslijterij Hendriks

Bestuurslid

Afra van Bakel

Kapperzzz

Bestuurslid

Anoek Straatman

Multi-brandstore ZEST

Bestuurslid

Marije Fransen - Dona

Ontwerpbureau Kleur M

Centrummanager

MKB Nederland

Met een lidmaatschap van de ondernemersvereniging MKB Hapert word je tevens lid van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.
MKB-Nederland is de grootste belangenorganisatie voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (met 0 – 250 medewerkers) en zet zich op allerlei vlakken in voor de belangen van meer dan 170.000 leden.

✓ Is een vraagbaak voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
✓ Heeft een eigen adviescentrum
✓ Heeft directe verbindingslijnen met de landelijke politiek
✓ Heeft uitstekende netwerken voor zeer veel branches en sectoren
✓ Assisteert bij uitbreidingen van detailhandel en bedrijventerreinen
✓ Is een waarborg voor een goed ondernemersklimaat.

Bovendien kun je desgewenst nieuwsbrieven/ berichtgeving van MKB-Nederland met regionaal en landelijk MKB nieuws ontvangen en het lidmaatschap is fiscaal aftrekbaar.

Meer weten?

Lijkt het je wat om als ondernemer lid te worden van onze ondernemersvereniging? Lees verder over het lidmaatschap.